آزمون آنلاین/مسابقه  

درس


   
  آزمون آنلاین1  

کاربرد رایانه در حسابداری(5 آذر ماه 94)

 
"موفقیتهای بزرگ نود و نه درصدش به کوشش و تنها یک درصدش به نبوغ احتیاج دارد."
                                                                          "توماس ادیسون"
                         
    پیروز باشید و سربلند: ره پیما

   
  آزمون آنلاین3  

کاربرد رایانه در حسابداری(18 آذر ماه1394)

"داناترین فرد کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند."
 
 
پاینده باشید :ره پیما  

   
  آزمون آنلاین4  

کاربرد رایانه در حسابداری ( 25 آذر ماه 94 )

 
"آن کس که اراده قوی دارد روی شکست را نمی بیند."
 
 موفق باشید: ره پیما

   
  آزمون آنلاین 2  

کاربرد رایانه در حسابداری( 10 آذر ماه 94)

"دانش گنجینه ای ست که کلید آن پرسش است."
 
 
با آرزوی موفقیت : ره پیما

   
  اخبار/مقالات