تعداد بازدیدکنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون میانترم درس سلامت وبهداشت فصل دهم برای پایه دوازدهم :حسابداری /گرافیک/طراحی دوخت

با سلام و آرزوی سلامتی و قبولی طاعات و عبادات شما دانش آموزان عزیز
آزمون میان ترم سلامت و بهداشت درساعت 14  الی16:30  روز دوشنبه مورخ 1399/2/22 برگزار می شود.
تعداد سوالات:20 سوال
زمان آزمون: 20دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مستمر هویت اجتماعی پایه دوازدهم

باسلام وآرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیز
روز:یکشنبه
تاریخ:1399/02/21
ساعت: 16:30-14
زمان: 15 دقیقه
تعداد سوالات: 15سوال
پیروز باشید

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مستمر زبان انگلیسی پایه دهم

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما دانش آموزان عزیز
روز:یکشنبه
تاریخ:1399/02/21
ساعت:11-10
تعداد سوالات:10سوال
زمان: 10 دقیقه
سپاس

   
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه

زبان انگلیسی پایه دهم

با آرزوی سلامتی وبهروزی برای شما دانش آموزان عزیز
تاریخ برگزاری آزمون :1399/01/25
ساعت برگزاری آزمون:11-10
تعدادسوالات:ده سوال
زمان آزمون:13 دقیقه
سپاس

     
آزمون آنلاین/مسابقه

زبان انگلیسی پایه یازدهم

با آرزوی سلامتی وبهروزی برای شما دانش آموزان عزیز
تاریخ برگزاری آزمون :1399/01/25
ساعت برگزاری آزمون:12-11
تعدادسوالات:ده سوال
زمان آزمون:13 دقیقه
سپاس

     
آزمون آنلاین/مسابقه

هویت اجتماهی پایه دوازدهم

با آرزوی سلامتی وبهروزی برای شما دانش آموزان عزیز
تاریخ برگزاری آزمون :1399/01/26
ساعت برگزاری آزمون:13-12
تعدادسوالات:ده سوال
زمان آزمون:10 دقیقه
سپاس

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون درس سلامت وبهداشت فصل دهم برای پایه دوازدهم

با سلام و آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما دانش آموزان عزیز
آزمون درساعت 11:30الی 14روز یکشنبه مورخ 1399/1/31 برگزار می شود.
تعداد سوالات:ده سوال
زمان آزمون: 10 دقیقه 
پایا باشید

     
آزمون آنلاین/مسابقه

زبان انگلیسی پایه یازدهم

با آرزوی سلامتی وبهروزی برای شما دانش آموزان عزیز
تاریخ برگزاری آزمون :1399/02/18
ساعت برگزاری آزمون:13-12
تعدادسوالات:ده سوال
زمان آزمون:10 دقیقه
پایا باشید