آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون مستمر دانش فنی پایه دهم حسابداری پودمان چهار

هنرجویان عزیز به ده سوال درمدت زمان پانزده دقیقه پاسخ داده ودقت نمایید ازمون نمره منفی ندارد
تاریخ ازمون ۲۴ اردیبهشت ساعت دوازده تادو
بارم هرسوال یک نمره
موفق باشید
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان پنج دانش فنی پایه

هنرجویان گرامی به تمامی سوالات پاسخ دهید
ازمون نمره منفی ندارد.ساعت 8تا10صبح زمان برگزاری ازمون می‌باشد.
تعداد سوالات :10 سوال
زمان  پاسخگویی :10 دقیقه
99/4/11

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون دانش فنی پایه دهم حسابداری پودمان سه

هنرجویان گرامی به ده  سوال در مدت زمان بیست دقیقه پاسخ دهید ودقت نمایید ازمون نمره منفی ندارد.
تاریخ ازمون چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه وساعت دوازده  تا چهارده می‌باشد.
بارم هر سوال یک نمره
موفق باشید

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان یک دانش فنی -مهرماه 99


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مستمر پودمان پنج دانش فنی پایه

هنرجویان گرامی به ده سوال در مدت دوازده دقیقه پاسخ دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
تاریخ آزمون  چهارشنبه 7 خرداد
ساعت 10 تا 12
بارم هر سوال 1 نمره
موفق باشید.