آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون انلاین تاریخ معاصر شماره 3

زمان آزمون تاریخ : شنبه 99/2/13
ساعت 10 تا 12صبح 
مدت پاسخگویی: 15 دقیقه 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون انلاین جغرافیا ایران شماره 4

زمان برگزاری : شنبه 99/2/13
ساعت : 12:30 تا 17 
 
مدت پاسخگویی : 15 دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

ازمون انلاین تاریخ معاصر ایران شماره 1

زمان برگزاری آزمون 98/12/24ساعت 13الی 14
 
دانش آموز گرامی مدت پاسخ گویی به آزمون 15 دقیقه می باشد.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

ازمون انلاین جغرافیا ایران شماره 1

دانش آموز گرامی مدت باسخگویی به سوالات 15 دقیقه می باشد .موفق باشید
 
تارخ  آزمون 98/12/24 ساعت 12تا 14 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

ازمون انلاین جغرافیا ایران شماره 2

تاریخ آزمون 98/12/27از ساعت 12 الی 14
 
مدت پاسخ گویی 15 دقیقه 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

ازمون انلاین جغرافیا ایران شماره 3

زمان آزمون روز شنبه99/1/23
ساعت آزمون 11الی 12
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه می باشد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون انلاین تاریخ معاصر شماره 2

تاریخ آزمون در روز یک شنبه 99/1/24می باشد .
ساعت شروع آزمون 11الی 12
زمان پاسخ گویی 15 دقیقه است.