آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 4 ارتباط موثر

سلام امتحان جبرانی پودمان۴ چهارشنبه ۲۸خردادازساعت ۱۵تا۱۷درسامانه برگزارمیشود کسانی که ازامتحانوقبلی جامانده اندلطفادرروزمقررنسبت به انجام آزمون اقدام نمایند باتشکر

   
  اخبار/مقالات  
آموزش حقوق دستمزده
آموزش  حقوق دستمزده  پودمان چهارم
پایه یازدهم رشته حسابداری 
 
 
هنرجویان گرامی جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجا کلیک نمایید.
سام بند
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان 5 ارتباط موثر

باسلام امتحان پودمان 5 ارتباط موثر روز دوشنبه درتاریخ  99/4/9 ازساعت۱۴تا۱۸ درسامانه برگزارمیشود.غیبت دانش آموز درامتحان به منزله نمره صفرتلقی خواهدشد

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون ارتباط موثر مستمرسوم ازپودمان۵

باسلام لطفادرروز دوشنبه ۱۲ خرداددربازه زمانی موردنظرنسبت به انجام آزمون اقدام نمایید بابت هرسوال اشتباه نمره منفی لحاظ نمیگردد.باتشکر

   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

امتحان مستمر ارتباط موثر

باسلام دانش آموزان گرامی لطفا دربازه  زمانی 15الی 17 به سوالات زیر پاسخ دهید.
مدت آزمون 20 دقیقه است.
بارم هرسوال 0.5 میباشدوسوالات اشتباه نمره منفی ندارد.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مجددارتباط موثر

باسلام دانش آموزانی که ازامتحان جاماندن  فردادربازه زمانی ۱۵تا۱۷ جهت آزمون مجدداقدام نمایند درغیراین صورت نمره مستمرآنهاصفرخواهدشد.
زمان آزمون 15 دقیقه است.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ارتباط موثر مستمردوم

باسلام امتحان روزچهارشنبه ۲۷فروردین دربازه زمانی ۱۶تا۱۸ برگزارمیگردد مدت ازمون ۲۵دقیقه وبارم هرسوال ۰.۵نمره میباشد .
 
پاسخ های اشتباه نمره منفی ندارند.
باتشکر

     
آزمون آنلاین/مسابقه

امتحان مستمرسوم ارتباط موثر

باسلام دانش اموزان عزیزم
لطفا دربازه زمانی 13تا15 نسبت به انجام امتحان اقدام نمایید.
تعداد سولات 20 سوال  ،بارم هرسوال نیم نمره می باشدو به ازاء هرپاسخ اشتباه نمره ی منفی لحاظ نمی گردد.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

امتحان مستمرادوم از پودمان پنجم

باسلام هنرجویان عزیزآزمون مستمراز دروس 24و 26روز دوشنبه 5خرداد ازساعت17,30تا19,30 بعمل خواهد امد لطفا جهت انجام ازمون دربازه زمانی مقرر اقدامنماییدازموناز 10 نمره می باشد وپاسخ اشتباه نمره منفی ندارد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

امتحان مستمراول از پودمان پنجم

باسلام امتحان از 20 نمره می باشد بارم هرسوال 0.5 نمره است وبابت سوالات اشتباه نمره ی منفی لحاظ نمی گردد.
 
لطفا دربازه زمانی مورد نظر نسبت به انجام امتحان اقدام نمایید. باتشکر.