آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

امتحان ترم دوم پایه یازدهم

دخترای گلم
سلام
امتحان ترم دوم پایه یازدهم در تاریخ 1400/3/17 از تمام درس ها گرفته میشود .
با آرامش کامل و بدون نگرانی و با دقت ، به سوالات آزمون پاسخ دهید
 
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

امتحان عربی ترم دوم پایه دهم

دخترای گلم
سلام
امتحان ترم دوم پایه دهم در تاریخ 1400/3/17 از تمام درس ها گرفته میشود .
 
با آرامش کامل و بدون نگرانی و با دقت ، به سوالات آزمون پاسخ دهید.
 

   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس 5 عربی یازدهم طراحی

امتحان درس عربی یازدهم طراحی از ساعت 11:15 تا 11:35 برگزار می شود.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس یک عربی دهم

امتحان درس عربی پایه دهم در تاریخ 99/8/18 برگزار می شود.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

امتحان ترم اول پایه دهم

دخترای گلم
با آرامش کامل و بدون نگرانی و با دقت ، به سوالات آزمون پاسخ دهید.
 
تعداد سوالات:10پرسش
زمان پاسخگویی:20 دقیقه
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون عربی پایه دوازدهم

آزمون عربی از  رشته های طراحی و گرافیک  پایه دوازدهم در روز 7 دی، ساعت 14برگزار می شود.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

امتحان ترم اول پایه یازدهم

دخترای گلم
سلام
امتحان ترم اول پایه یازدهم درتاریخ 99/10/15 از درس های 5 و 6 کتاب درسی گرفته می شود . 
 
با آرامش کامل و بدون نگرانی و با دقت ، به سوالات آزمون پاسخ دهید.
 
تعداد سوالات:20 سوال
زمان پاسخگویی:40 دقیقه
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

امتحان ترم اول پایه دوازدهم

سلام دختران گلم
امتحان ترم اول پایه دوازدهم در روز دوشنبه 1399/10/15 از درس های اول و دوم تا صفحه 23 گرفته می شود.
با آرامش کامل و بدون نگرانی و با دقت ، به سوالات آزمون پاسخ دهید.
 
تعداد سوالات:20 سوال
زمان پاسخگویی:40 دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس 2 عربی دهم

آزمون درس 2 عربی پایه دهم در ساعت 13 روز7 دی برگزار می شود.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس 6 عربی پایه یازدهم

آزمون درس 6 عربی  یازدهم در ساعت 16:00 روز 7دی برگزار می شود.