آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون هماهنگ پودمان ۵ درس الزامات محیط کار

هنرجویان گرامی سلام ، با مطالعه کامل و آرامش در امتحان شرکت کنید . ۱۰ سوال تستی طراحی شده که در ۱۰ دقیقه مانند آزمون های قبلی به دور از استرس پاسخ دهید .
                                                                                                   پایدار باشید

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون هماهنگ پودمان ۴ درس الزامات محیط کار

هنرجویان عزیز سلام ، لطفاً توجه بفرمائید :
آزمون به صورت تستی با تعداد ۱۰ سؤال طراحی شده و زمان پاسخگویی به آن ۱۰ دقیقه است . لذا با آمادگی کامل و آرامش در امتحان شرکت کنید تا مانند پودمان های قبل موفق شوید .

   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون پروژه ای پودمان اول الزامات محیط کار

عنوان پروژه:
با توجه به نمودار محیط کار صفحه 14 کتاب درسی خود،ویژگیها و خروجی محیط کار کارگاه قالیبافی را با رسم نمودار، به صورت کامل توضیح دهید.
 
هنرجویان عزیز برای تحویل پروژه روز دوشنبه مورخ 21 مهر ماه، از ساعت 12 الی 14 فرصت دارید.
به پروژه هایی که بعد از ساعت 14 ارسال شوندهیچ نمره ای تعلق نمی گیرد.
 
    لطفا پاسخ خود را به همراه مشخصات کامل بر روی یک برگه A4 نوشته و در سامانه مدبر بارگزاری نمایید.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هماهنگ پودمان ۲ درس الزامات محیط کار

هنرجویان گرامی سلام ، زمان پاسخ به سوالات ۱۰ دقیقه است . لذا با مطالعه و توجه به زمان مشخص شده در آزمون شرکت کنید .
                                                                       « سربلند و تندرست باشید »
                                                            

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هماهنگ پودمان۳درس الزامات محیط کار

هنرجویان گرامی سلام ، لطفاً دقت بفرمائید :
تعداد سوالات :10 سوال
زمان آزمون: 10 دقیقه
 لذا با آمادگی کامل و به دور از نگرانی و استرس درآزمون شرکت کرده و با دقت کامل به سوالات پاسخ داده تا فرصت خود را از دست ندهید .
                                                                            « موفق و سربلند باشید »