آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون نوبت خرداد ماه زبان انگلیسی پایه یازدهم

دانش آموزان عزیز با سلام وآرزوی سلامتی
روز : چهارشنبه 
تاریخ :1400/03/12
ساعت : 00 :13 تا 00: 16 
مدت زمان امتحان : 30 دقیقه
تعداد سوال : 12 سوال
پیروز باشید
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تستی

آزمون تست

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

امتحان مستمر جبرانی هویت اجتماعی پایه دوازدهم گرافیک


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون زبان انگلیسی پایه دهم

دانش آموزان عزیز باسلام و آرزوی تندرستی
روز : چهارشنبه 
تاریخ :1400/03/12  ساعت : 10:00 تا 13:00 
مدت زمان آزمون : 30دقیقه
تعداد سوال : 12سوال
موفق و سربلند باشید

   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مهرماه سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

دانش آموزان عزیز باسلام و آرزوی بهروزی
آزمون سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
روز:چهارشنبه
تاریخ:1399/07/30
ساعت:14:00 تا16:00
مدت زمان آزمون: ده دقیقه
تعداد سوال: ده سوال
سپاس
 
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مهرماه زبان انگلیسی پایه دهم

دانش آموزان عزیز باسلام و درود
آزمون زبان انگلیسی پایه دهم
روز:چهارشنبه
تاریخ:1399/07/23
ساعت:12:00 تا14:00
مدت زمان آزمون:ده دقیقه 
تعداد سوال:ده سوال
سپاس

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر هویت اجتماعی پایه دوازدهم

دانش آموزان عزیز با درود و سلام
آزمون مستمر هویت اجتماعی پایه دوازدهم
روز : شنبه     
تاریخ : 1399/12/16
مدت زمان آزمون :  12دقیقه           
  تعداد سوال : 10 سوال          

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون دی ماه هویت اجتماعی پایه دوازدهم

با سلام
آزمون نیمسال اول درس هویت اجتماعی
پایه:دوازدهم
تاریخ آزمون:1399/10/24
تعداد سوالات:20 سوال
زمان پاسخگویی به سوالات:35 دقیقه
لطفا با آرامش و دقت کامل به سوالات پاسخ دهید.
به امید موفقیت شما دلبندانم

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون نوبت دی ماه سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

با سلام
آزمون نیمسال اول درس سلامت و بهداشت
پایه:دوازدهم
تاریخ آزمون:1399/10/29
تعداد سوالات:20 سوال
زمان پاسخگویی به سوالات:35 دقیقه
لطفا با آرامش و دقت کامل به سوالات پاسخ دهید.
به امید موفقیت شما دلبندانم

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون نوبت دی ماه زبان انگلیسی پایه یازدهم

عزیزانم آزمون دی ماه طبق برنامه امتحانات تحویل داده شده به شما در تاریخ
13 دی ماه از ساعت 12 الی 13 بر گزار می شود.
تعداد سوالات 12 بوده و مدت زمان پاسخگویی شما 28 دقیقه می باشد.
با آرامش و با دقت  و به دور از هر گونه نگرانی و استرس به سوالات پاسخ دهید .
با آرزوی موفقیت و سربلندی تک تک شما دختران دلبندم
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون نوبت دی ماه زبان انگلیسی پایه دهم

عزیزانم آزمون دی ماه طبق برنامه امتحانات تحویل داده شده به شما در تاریخ
13 دی ماه از ساعت 11 الی 12 بر گزار می شود.
تعداد سوالات 12 بوده و مدت زمان پاسخگویی شما 28 دقیقه می باشد.
با آرامش و با دقت  و به دور از هر گونه نگرانی و استرس به سوالات پاسخ دهید .
با آرزوی موفقیت و سربلندی تک تک شما دختران دلبندم

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم

دانش آموزان عزیز با آرزوی سلامتی و بهروزی
آزمون درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم
روز: چهارشنبه-1399/09/26-ساعت:14:00تا16:00
زمان آزمون:10 دقیقه
تعداد سوال:10سوال
با آرزوی توفیق الهی
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مهرماه زبان انگلیسی پایه یازدهم

دانش آموزان عزیز باسلام و آرزوی سلامتی
آزمون زبان انگلیسی پایه یازدهم
روز: جهارشنبه
تاریخ :1399/07/23
ساعت:16:00تا18:00
مدت زمان آزمون: ده دقیقه
تعداد سوال:ده سوال
سپاس

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر درس سلامت وبهداشت پایه دوازدهم

دانش آموز عزیزباسلام و احترام
آزمون درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
روز:شنبه -تاریخ :1399/09/22  - ساعت:14الی 16
مدت زمان آزمون: 10 دقیقه
تعداد سوال: 10 سوال
با آرزوی سلامتی

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

دانش آموزان عزیز با سلام و آرزوی قبولی طاعات وعبادات
روز : چهارشنبه
تاریخ : 1400/02/15
ساعت : 14:00 تا 16:00
مدت زمان آزمون : 10 دقیقه 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر زبان انکلیسی پایه دهم

دانش آموزان عزیز با سلام و آرزوی سلامتی
روز : دوشنبه 
تاریخ : 1400/02/13
ساعت: 12:00 تا 14:00
مدت زمان : 10 دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر زبان انکلیسی پایه یازدهم

دانش آموزان عزیز باسلام و آرزوی سلامتی و بهروزی 
روز : دوشنبه 
تاریخ : 1400/02/13
ساعت : 16:00 تا 18:00
مدت زمان آزمون : ده دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر زبان انگلیسی پایه دهم

دانش آموزان عزیز با آرزوی سلامتی و بهروزی
آزمون مستمر زبان انگلیسی پایه دهم
روز چهارشنبه(1399/09/19) ساعت:12الی 14
تعداد سوال:10 سوال- مدت زمان آزمون:10 دقیقه
باسپاس
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

دانش آموزان عزیز باسلام
آزمون مستمر سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
روز: دو شنبه       تاریخ :1399/12/25
ساعت : 14:00 تا  16:00        
مدت آزمون :12 دقیقه                 تعداد سوال : 10 سوال
 
باسپاس

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر زبان انگلیسی پایه یازدهم

دانش آموزان عزیز باسلام واحترام
آزمون مستمر زبان انگلیسی پایه یازدهم
تاریخ:1399/09/19
ساعت:16:00تا18:00
مدت زمان آزمون:10 دقیقه
تعداد سوال: ده سوال
پیروز باشید/سپاس

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر هویت اجتماعی پایه دوازدهم

دانش آموزان عزیز باسلام و آرزوی سلامتی و بهروزی
روز : دوشنبه
تاریخ :20/2/1400
ساعت : 16 تا14
تعداد سوال : ده سوال
مدت زمان : ده دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر زبان انگلیسی پایه دهم

دانش آموزان عزیز باسلام
آزمون مستمر زبان انکلیسی پایه دهم
روز: سه شنبه       تاریخ : 1399/12/19
ساعت : 12:00 تا  14:00        
مدت آزمون :15 دقیقه                 تعداد سوال : 10 سوال
 
باسپاس

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مستمر زبان انگلیسی پایه یازدهم

دانش آموزان عزیز باسلام و آرزوی سلامتی
آزمون مستمر زبان انگلیسی پایه یازدهم
روز: سه شنبه  تاریخ : 1399/12/19
ساعت :  16:00 تا 18:00                 
مدت زمان آزمون : 15دقیقه                  تعداد سوال : 10 سوال
با سپاس