آزمون آنلاین/مسابقه  

فارسی دهم ( درس های ۱۱و۱۵ ) ۲۷ / ۲/ ۹۹

سلام عزیزان ، روزتون سرشار از شادی ومهر 
آزمون از ساعت 14 شروع ودر ساعت 17 به پایان می رسد .
زمان پاسخ گویی به سوالات ۱۵ دقیقه می باشد .

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون فارسی دوازدهم ( درس های ۱۱و ۱۴ ) ۲۸/ ۲ / ۹۹

باسلام وآرزوی سلامتی برای یکایک شما عزیزان 
آزمون راس ساعت ۱۴ شروع ودر ساعت ۱۷  به پایان می رسد . 
آزمون شامل ۱۰ سوال می باشد و۱۵ دقیقه زمان پاسخ گویی است . 
موفق باشید .

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون فارسی یازدهم درس های ( ۱۱ و۱۴ ) ۲۹ /۲ / ۹۹

سلام عزیزان 
آزمون راس ساعت 14 شرع می شود ودر ساعت 17 به پایان می رسد .
زمان پاسخ گویی به سوالات ۱۵ دقیقه می باشد .
موفق باشید . 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس 11 رستم و اشکبوس پایه دهم


     
آزمون آنلاین/مسابقه

فارسی 2 کاوه داد خواه پایه یازدهم

توجه آزمون در تاریخ 12/20 راس ساعت 12 شروع میشود و پس از 12 دقیقه پایان می یابد.
آزمون نمره منفی ندارد. مهری

     
آزمون آنلاین/مسابقه

فارسی 3 پایه دوازدهم درس خوان هشتم

توجه آزمون راس ساعت 12شروع میشود و بعد از 12 دقیقه به پایان می رسد.
نمره منفی ندارد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون فارسی دهم درس های ۹ و۱۳ *** ۲۴/ ۱ / ۹۹

  سلام عزیزان ، با آرزوی سلامتی وشادکامی برای تک تک شما
 
برای شرکت در آزمون از ساعت 14الی 19 زمان دارید لطفا آرامش خود را حفظ کنید ونگران نباشید .
 
بادقت سوالات را بخوانید وگزینه درست را انتخاب کنید .
 
آزمون شامل ۱۶ سوال می باشد و ۲۰ دقیقه برای پاسخ گویی زمان دارید. 
 موفق باشید.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون فارسی یازدهم درس کبوتر طوق دار **** ۲۶ / ۱/ ۹۹

سلام عزیزان 
لطفا بادقت ودرکمال آرامش به سوالات پاسخ دهید  . آزمون شامل ۱۶ سوال می باشد و ۲۰ دقیقه زمان پاسخ گویی به سوالات است . 
توجه : برای نتیجه بهتر از حداکثر زمان گفته شده استفاده نمایید . از ساعت ۱۱ تا ۱۴ می توانید وارد سایت شوید .بعد از پایان آزمون کلید ثبت رابزنید . موفق باشید 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

فارسی دوازدهم درس های ۹ و۱۳ **** ۳۰/ ۱ /۹۹

سلام عزیزان ، امیدوارم تندرست ودلشاد باشید .
لطفا با دقت ودر کمال آرامش به سوالات پاسخ دهید . آزمون شامل ۱۰ سوال می باشدوزمان پاسخ گویی ۱۰ دقیقه است . در پایان آزمون کلید ثبت را بزنید . موفق باشید.