آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون پایانی عکاسی 2

هنرجویان عزیزامتحان عکاسی دو در روز1400/3/4 مطابق برنامه اعلام شده هنرستان  از ساعت ۱۲ الی ۱۵برگزار میگردد 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون پایانی عکاسی 1خرداد 1400

ازمون عکاسی یک در تاریخ 1400/3/4 مطابق برنامه اعلام شده هنرستان در ساعت ۱۰ الی ۱۳برگزار میگردد

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه