آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون جبرانی پودمان سه دانش فنی

تاریخ آزمون : ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰
شنبه
مدت پاسخگویی : ده دقیقه
ساعت دوازده تا دو
 
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون جبرانی پودمان چهار دانش فنی

تاریخ آزمون : ۲۱ تیر ماه
دوشنبه 
ساعت آزمون : دوازده تا دو
زمان پاسخگویی :  ۱۰ دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مجدد پودمان پنج دانش فنی

تاریخ آزمون :.     23 تیرماه ۱۴۰۰
چهارشنبه
ساعت دوازده تا دو
مدت آزمون : پانزده دقیقه

   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون پودمان یک دانش فنی -مهرماه 99


     
آزمون آنلاین/مسابقه

پودمان سه مجدد

تاریخ آزمون  ۹۹/۱۲/۱۳
چهارشنبه
ساعت ۱۶ تا ۱۸
زمان پاسخگویی ۲۵ دقیقه
هنر جو عزیزبه تمامی سوالات پاسخ دهید آزمون نمره منفی ندارد

     
آزمون آنلاین/مسابقه

پودمان یک دانش فنی پایه

تاریخ ازمون 27. ابان ماه
ساعت امتحان 12 تا 14
مدت پاسخگویی :ده دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

پودمان دو

تاریخ آزمون 99/9/25
مدت آپاسخگویی : 20 دقیقه 
پودمان دو
دانش فنی پایه 
 
 

     
آزمون آنلاین/مسابقه

ازمون دانش فنی پودمان سه

دانش فنی پایه
تاریخ آزمون. ۹۹/۱۱/۲۸
ساعت آزمون   ۱۲تا ۱۴
مهلت پاسخگویی به سوالات   25 دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مجدد پودمان دو

هنرجویان عزیز به تمامی سوالات پاسخ دهید
آزمون نمره منفی ندارد
۹۹/۱۱/۱       تاریخ ازمون
۱۶تا ۱۸        بازه ازمون

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون مجدد پودمان چهارم دانش فنی پایه

تاریخ برگزاری : هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ _ چهارشنبه
ساعت : ۱۶ تا ۱۸
زمان پاسخگویی : ۲۰ دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

ازمون پودمان چهار دانش فنی پایه

تاریخ برگزاری : سه شنبه   
  24 فروردین  1400
ساعت  : 12  تا 14
زمان پاسخگویی :20 دقیقه

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون پودمان پنج دانش فنی پایه

تاریخ : ۱۹ خرداد
ساعت :  ۱۰ تا  ۱۲
تعداد سوال :10 سوال
زمان پاسخگویی : 15 دقیقه