آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 1

هنرجویان عزیز و پر تلاش جهت شرکت در آزمون لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید
 
مدیریت تولید ( پودمان 1 ) شهریور ماه:
https://digiform.ir/modiriat1shahrivar

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 2

 
هنرجویان عزیز و نازنین جهت شرکت در آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
مدیریت تولید ( پودمان 2 ) شهریور ماه:
https://digiform.ir/modiriat2shahrivar

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 3

 
دختران گلم ،جهت ورود به آزمون لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید
 
مدیریت تولید ( پودمان 3 ) شهریور ماه:
https://digiform.ir/modiriat3shahrivar

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 4

 
دختران عزیز و نازنین جهت ورود به آزمون روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
مدیریت تولید ( پودمان 4 ) شهریور ماه:
https://digiform.ir/modiriat4shahrivar

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 5

 
دختران عزیزم جهت ورود به آزمون روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
مدیریت تولید ( پودمان 5 ) شهریور ماه:
https://digiform.ir/modiriat5shahrivar